Rozpis témat setkání Klubu zdraví na rok 2018

  • 1. 10.    Byliny a koření
  • 5. 11.    Cvičení – opomíjená důležitost pohybu
  • 3. 12.    Předvánoční povídání, zazpíváme si